Visselblåsarlagen:

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Här kan du göra en visselblåsning till Bockholmengruppen AB. Detta ärende kommer mottas av medarbetare på Bockholmengruppen. Vi kommer återkomma till dig med frågor, förtydliganden och information gällande det rapporterade ärendet inom 3 månader. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett arbetsrelaterat sammanhang med Bockholmengruppen. Utöver anställda på Bockholmengruppen omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Visselblåsning