Bockholmen för en bättre värld

Bockholmens värld är ett ekosystem där varje del är lika viktig för att skapa långsiktig hållbarhet. Om vår personal trivs med sina jobb, vår arbetsmiljö är hälsosam och ser till individens bästa, och råvarorna kommer från högkvalitativa leverantörer kommer du som gäst också att få en bra upplevelse när du besöker någon av våra restauranger. Alla ekosystem kräver kontinuerlig översikt och omsorg, därför jobbar vi hela tiden med att förädla och förbättra de olika delarna i vår verksamhet. Både i det övergripande perspektivet, men också i de små detaljerna.

Människor

Att ha en god miljö för våra anställda är en förutsättning för att alla ska kunna må bra och prestera sitt bästa på arbetsplatsen. Vi jobbar med en dokumenterad jämställdhetsplan som följs och uppdateras kontinuerligt. Bockholmengruppen ska vara en en jämlik och jämställd arbetsplats där alla anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt – oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Mat och miljö

Vi strävar efter att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har ett nära samarbete med ett fåtal leverantörer och kan på så vis kan säkerställa bästa möjliga kvalitet, service och pris för våra gäster. Matsvinnet i världen är en enorm utmaning, och vi vill slänga så lite mat som möjligt, både av etiska, miljömässiga och ekonomiska skäl. Därför är vi anslutna till appen Karma som aktivt arbetar för att ta hand om överskottsmat på restauranger och livsmedelsaffärer. På Bockholmengruppen fasar vi nu ut alla plastsugrör till förmån för sugrör som inte skadar våra djur och natur. På våra krogar kommer ni nu få svenska vassugrör från RAW, samt Ecostraws, sugrör i papper, från Ecologista. Hållbart, ekologiskt, snällt för haven och människan – den enda vägen framåt. Vi på Bockholmengruppen vill även att kycklingarna ska få det bättre och har därför valt att arbeta med European Chicken Commitment. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna ha haft tillgång till utevistelse. Samtliga kriterier kommer vara fullt införlivade i alla delar av vår verksamhet till december 2021. Under 2020 tar vi fram en dokumenterad hållbarhetsplan för mat och miljö, som ska implementeras i hela vår verksamhet.

Medkänsla

Tillsammans med vår personal väljer vi varje år ut ett område eller projekt som vi ger extra omtanke. UNHCR, Rädda barnen, Musikhjälpen, Jobbentrén och Hässelbyakademin är några av de organisationer och initiativ som vi engagerat oss i. För den som jobbar på Bockholmengruppen är årets julklapp alltid att vara med och skänka en slant någon bättre behövande.

Om du har frågor kring vårt hållbarhetsarbete, eller vill fördjupa dig i vår jämställdhetsplan är du varmt välkommen att höra av dig till vice vd Rebecca Grajdek på rebecca@bockholmengruppen.com.