Från vänster: Peder
Smith, Tiel Ridderstad
och Mathias Pilblad,
fotograferade på
Nybrogatan 38.